Vilans Vänner Kristianstad
Filip Rybo får en idé

Denna lilla episod inträffade ca 1949-50. Vid Vilans torg låg bl a en sprutmedelsfirma vid namn Rybo. Firman drevs av Filip Rybo med hjälp av ett par anställda.

Sprutmedel var ganska nytt vid den tiden, ja så nytt att det ofta inte fanns någon doseringstabell. Man fick då pröva sig fram via försök i framförallt spannmålsodling och senare också i betodling och potatis. Ungefär vid samma tid anställdes en ny förmåga på Hushållningssällskapet vid namn C M Björklund, senare mera känd som Moje Björklund.

Mojes huvudsakliga uppgift vid sällskapet blev att ansvara för just försöksodlingar samt verka för växtbefrämjande åtgärder. Ganska snart blev Filip god vän med Moje, och ett enormt samarbete började. Om det nu var 1949 eller 1950 som följande utspelade sig, har mindre betydelse.

Det var en vacker vårdag, och det var lördag. Filip och Moje kom cyklande ut till Härlöv och Hagadal, som gården hette. Det var mina föräldrar som drev och skötte denna. De båda herrarna tyckte att vi (min far och jag) skulle cykla med ut till Karpalundsvägen, där vi hade ett stort kornfält. Vi cyklade ungefär till en åkerväg, som går ner mot Öllsjödal, och där vände vi. Efter en liten bit tvärnitade Filip och lade sin cykel i väggropen och gick tillbaks några meter, samtidigt som han ropade på oss.

Vi står där och blickar ut över kornfältet och ser då fem mörkgröna eller frodiga ränder. "Ja", säger Filip, "vad är nu detta?" Vi står där och funderar över fenomenet, och så till sist säger någon: "Ser ni att det går en mycket mäktig kraftledning diagonalt över fältet?" Jovisst, det såg vi, men vadå? Efter en stund säger Filip, att det måste vara utfällningar från koppartråden i kraftledningen, som vid regn avsöndrar just koppar. Alltså tycker kornet om bl a koppar.

Vi cyklade hem igen, och Filip lovade att på något sätt få fram kopparpreparat, så att fältet kunde sprutas. Ja, så väcktes tanken på koppar som ett av många växtbefrämjande medel, och sedan fortsatte försöken med bl a magnesium, mangan, bor, svavel, kalk m fl. Men visst är det ju så att tillförsel av NPK i rätt mängd är oslagbart.

Filip Rybo och Moje utvecklade sedan via försöksrutor ogräsbekämpningsmedel som fortfarande är ovärderliga.

Aulis Rosendahl