Vilans Vänner Kristianstad


Birgitta Nilsson, f Palmblad 1940


klass1min.jpg

Klass 1 1947-1948. På kortet saknas vår lärarinna Anna Miörner. Hon pensionerades 1949 och vi var således henne sista klass.

Bakersta raden: Lennart Persson, Jan-Erik Biel, Ingvar Nilsson, Rolf Persson, Nils-Erik Nilsson, Rune Wahlgren, ?, Karl-Axel Månsson och Lennart Grahn.

Nederst: Bertil Wogensen, Ann-Marie Svensson, Rosita Lomell, Ulla Ask, Siv Nilsson, Irene Nilsson, Gunnel Ljungkvist, Birgitta Palmblad och Gunnar Karlsson.

Någon gång under dessa två år fick jag min första och enda lusing av någon lärare. Vi stod uppställda i korridoren på andra våningen och väntade på fröken för att få komma in i salen. Plötsligt uppenbarade sig Dahls collie i dörren och vi blev väldigt rädda och skrek, det var ju en stor hund och vi var bara 7-8 år. Inne i klassrummet blev vi tillfrågade om vilka som skrikit. Samtliga förutom Nils-Erik Nilsson räckte upp handen. Vi som hade skrikit fick gå fram vid katedern, ställa oss på led och fick en rejäl örfil - inget trevligt minne.


klass2min.jpg
annamiorner.jpg
Anna Miörner

Klass 2 1948-1949. Lärarinna Anna Miörner

Överst: Gunnar Wahlberg, Rune Wahlgren, Ingvar Nilsson, Nils-Erik Nilsson, Bertil Wogensen, Lennart Grahn, ?? och Lennart Persson.

Nederst: Rosita Lomell, Siv Nilsson, Irene Nilsson, Birgitta Palmblad, Rolf Persson, Karl-Axel Månsson, Ann-Marie Svensson, Gunnel Ljungkvist och Ulla Ask.


klass4min.jpg

Klass 4 1950-1951. Lärare Ella Månsson

Från vänster i bakre raden: Babs Johansson, Margareta Bondesson, Britt Lindeborg, Birgitta Palmblad, Inger Kronbeck, Kerstin Nilsson, Lilian Larsson, Inger Olsson, Siv Nilsson, Ella Månsson och Gunvor Bengtsson.

Från vänster i främre raden: Irene Nilsson., Anita Mårtensson, Marianne Davidsson, Maj-Len Persson, Kerstin Nordborg, Britt Nilsson, Ulla Ask, Birgitta Olsson, Katarina Alm, Linnéa Lundqvist, Birgit Lundqvist, Birgit Persson, Anna-Marie Svensson, Gun Persson och sittande vid bordet Gunnel Ljungkvist och Rosita Lomell.