Vilans Vänner Kristianstad

bild22.jpg

Vilan Boll & IFs styrelse 1956-57 - ett kvarts sekel efter föreningens bildande. Flera av den första generationens Vilan-ledare fanns fortfarande kvar som stöttepelare och ledde föreningen in i en ny utvecklande period för Vilan-fotbollen. Sittande från vänster Henry Lindell, Sven-Erik Holmgren, Hans Hallqvist, Gösta Palmblad, Sten Nilsson, Zerny Åkesson och Ivan Bengtsson. Stående från vänster Bertil Lindén, Lennart Linderoth, Gunnar Nilsson, Cai Hallqvist, Per Andersson och Ingvar Lindgren.