Vilans Vänner Kristianstad

bild32.jpg

Midsommarfesten 1955 på idrottsplatsen. Nisse Tomasson underhåller på sitt handklaver för närmast stående folkskollärare och fritidsjournalisten Henning Sköld.