Vilans Vänner Kristianstad

bild7.jpg

Vilan ägnade sig inte endast åt fotboll. Friidrott var också en ganska vanlig fritidssysselsättning under den här första tiden av Vilans historia. Bilden är från friidrottsmatchen Vilan-Härlöv år 1939. Ragnar Glad, sittande i vit skjorta, håller den för alltid erövrade Ingemanssonska pokalen. Till vänster om Ragnar Glad sitter Karl Andersson. I raden ovanför, mellan Karl Andersson och Ragnar Glad, står Hans Hallqvist och sedan följer till höger Arnold Wiberg, okänd, Stig Söderholm, Sven-Erik Holmgren, okänd, okänd, Axel Ljunglöf och Gösta Winkvist. I mellanraden längst till höger Axel Friberg och Gösta Palmblad i hatt. I främre raden från höger sitter Karl Ågren, Lasse Mårtensson och Ernst Björkegren.