Vilans Vänner Kristianstad

bild8.jpg

Vilan firade sitt 10-årsjubileum på Folkets Hus 1942. Föreningen anslog 250 kronor till festen och 125 personer deltog. På bilden närmast till höger om prisbordet med Vilans emblem sitter ordföranden (1939-1943) Nils Hallquist och till höger om Nils H. vice ordföranden 1942 Gösta Björkegren. Till vänster närmast prisbordet sitter föreningens förste ordförande (1932-1934) Gottfrid Rosander. Till vänster på bilden - med Cai Hallqvist i knäet - sitter Wille Söderholm (lagledare m.m. under flera år) och bakom Cai Hallqvist står Henry Lindell som var Vilans store bandyentusiast. Henry Lindell var Vilan 55+ äldste medlem då han gick bort den i oktober 2003, nästan 92 år gammal. Snett bakom Henry Lindell till vänster står Axel Mårtensson. Till höger om Wille Söderholm sitter Sten Nilsson som var sekreterare 1936-1939 och 1941-1942 och 1944 och sedan satt med i styrelsen i perioder som vice ordförande och kassör fram till 1966. Mellan Sten Nilsson och Gottfrid Rosander sitter Axel Friberg som var kassör i styrelsen från 1935-1944. Övriga som vi kan känna igen på bilden är i övre raden från vänster Axel Ljunglöf. Till höger om Axel Ljunglöf en okänd dam med Lindkvist, Bengt Wiberg, Sven "Munken" Jönsson (bror till Bertil och Johnny Jönsson), okänd, "Killa" Ekdahl, Gustav Friberg, Bert Svensson och Knut Erlandsson. Längst till höger står Elsie Jönsson (storasyster till Vilan 55+ sekreterare Roy Jönsson). Nedanför Bengt Wiberg står Anders Holmgren och nedanför Gustav Friberg står Arne "Skepparen" Andersson. Nedanför Elsie Jönsson längst till höger står Inga Erlandsson och till vänster om henne Gunni Molin och därefter mot vänster Carl-Erik Paulsson, Karl-Erik Holmgren och Börje "Matos" Andersson. Nedanför de fyra damerna står längst till höger Ove "Taddy" Ågren och nedanför "Taddy" senior Ågren. Bakom Gottfrid Rosander står Otto Stjärnfelt - Vilans kanoncenter vid denna tid - och därefter mot höger Åke "Frits" Nilsson. Snett upp till vänster om Otto Stjärnfelt står Gösta Winqvist. Till höger om Gösta Björkegren sitter Pelle "Lois" Nilsson, Ernst Björkegren m h Allan Rönnholm. Bakom prisbordet står Sven-Tage Berg med två kulor i handen och i vit skjorta Josef "Chicaja" Olsson. Sven-Tage och Chicaja var uppskattade underhållare på festen. Bakom Sven-Tage Berg syns Axel "Killen" Gran.