Vilans Vänner Kristianstad
eller om trädgårdsskötsel, men det kunde också vara verkligt spännande underhållning. I vart fall var det bra böcker, och häftena blev populära.

Med de här häftena körde alltså Svensson omkring i bygderna från Hässleholm i norr till Olseröd i söder, från Hörby i väster till Listerlandet i öster. Sin första cykel skaffade han redan i början av 1890-talet, då man ännu inte visste om något annat än massiva gummiringar. Men nu hade man sedan flera år fått "luftringar", så nu gick det lättare att trampa, även om vägarna inte var vad de är idag.

Häftena kostade bara 25-30 öre stycket, men Svensson hade fyrtio procent på försäljningssumman. Och eftersom dagskassan kunde springa upp till 100 kr, vilket var stora pengar på den tiden, så förstår man, att han så småningom kunde cykla rakt in i en fastighetsförvaltning av inte ringa omfattning. Bl a kom han så småningom att äga ett och annat av de hus som nu skall bort.

Många av dessa står som sagt sorgset övergivna och väntar med blinda fönsterögon på nådastöten. Och den kommer snart.