Anita Wik har skickat bilden av det ursprungliga huset på Bomgatan 7. Enligt vad som har berättats för henne, hade man, när hennes far föddes i april 1912, lyft av taket och påbörjat tillbyggnaden av ytterligare en våning. Anita gissar med utgångspunkt från årtal hon känner till att året är ca 1900. Till vänster står Oskar, till höger Anitas farfar Axel med sin hund. På trappan Anders och Elna Andersson.

bomgatan7_1900.jpg

bomgatan7_1900familj.jpg