Vilans Vänner Kristianstad
Bo Nilsson, f 1932 (son till specerihandlare Sture Nilsson)


klassfoto1.jpgSittande fr v: ?, Anna Erlandsson, Gunnel Nilsson, Inga-Maj Karlsson, Karin Nilsson, Göta Mårtensson, Marianne Ranstam, Siv Karlsson, Siv Persson, Siv Kjellberg
Stående fr v: Valter Lindsjö, Rune Persson, Bo Nilsson, Hasse Persson, Åke Kroon

Bos klasskamrat Åke Kroon kommenterar bilden:

Och så var det dags att börja skolan! Några dagar innan kriget bröt ut började jag på Vilans gamla skola (småskolan). Bo Nilsson och jag gick i samma klass. Det verkar som om klassen inte bestod av fler än 15 elever. Vår "fröken" hette Svea Palmblad - alltså min moster Svea (av mig kallad Mostern).

Av kamraterna minns jag några stycken:

Bo Nilsson som jag hade lekt med på Eklöfs gård står som nummer tre från vänster i övre raden.

Karin Nilsson (nr 5 fr vänster i nedre raden) bodde tidigare i Åhus (Fädriften) under några sommarveckor - annars i Linköping. Eftersom hon var dotter till Emil Nilsson kallades hon "Hisse Nisses Emils Karin".

Gunnel Nilsson (nr 3 fr vänster i nedre raden) arbetade fram till sin pensionering på Malmströms konditori på Långebro.

Göta (sedermera Ingegerd, nr 6 fr vänster i nedre raden) bodde på Allégatan. Hennes föräldrar umgicks med mor och far (Axel och Anna Kroon).

Siv Persson (nr 2 fr höger i nedre raden) var dotter till den som drev bensinstationen (ESSO) på Långebrogatan.

Som nr 2 fr vänster i övre raden står Rune Persson som var som till "klockemagaren" i Österbergs hus.

Marianne Ranstam (nr 7 från vänster i nedre raden) var dotter till landsfiskalen.

Hans Persson (?) (nr 2 från höger i övre raden bodde i "Fyrkappan". Hans far arbetade på slakteriet.

Själv står jag längst till höger i översta raden.