Detta är en bild från garaget. Det användes delvis som lager också. På bilden ser man Åke Persson, som jobbade på lagret. Trucken var gasdriven. Även jag körde med tiden trucken. Man kunde lasta pallar med 45 backar med den. Det hände att man t o m kunde förflytta två pallar på en gång med den. Man fick vara ganska försiktig, när det gällde att ställa pallar ovanpå varandra, så att de inte kom snett och vällte. Ibland, när det var trångt, hängde pallarna upp sig i varandra, och det kunde bli riktigt besvärligt att klara av situationen.

Bakom trucken kan man se platsen där man hissade upp sockersäckar och andra tunga förpackningar till laboratoriet, dunkar och tunnor o dyl. Längst till höger står kolsyreklockan. Den innehöll kolsyra, och fylldes väl på ibland, jag minns inte riktigt. En gång började den läcka mitt på natten, jag tror det var en midsommarafton. Det var en förfärligt tjut som hördes. Någon fick tag på Sven-Eric Winqvist, som kom och fick tyst på den.

Åke var en trevlig kille. Han bodde hos sin mor inne i stan på Östra Storgatan 2, uppe på Norr alltså. Hans far var Hasse "Fiskare". Han var lite äldre än jag, men vi var ute och dansade tillsammans en gång på Sommarlust, minns jag. Först hade vi träffats hemma hos honom och tagit ett par groggar. Jag var väl 17-18 år då.


garaget.jpg