Detta är Mattsson, möjligen Hilding till förnamn. Han var en specerihandlare från Hammarslund och hade efter att ha slagit igen sin butik i början på 1960-talet börjat arbeta på bryggeriet. Han jobbade mest utomhus med olika arbetsuppgifter. Han efterträdde väl i viss mån Anders Mårtensson, som gått i pension. Bl a ordnade han med tomglas och tombackar. Efter att ha skickat in backarna med glas i till tvättmaskinen tog han emot de tomma backarna igen och staplade dem. Staplarna fick sedan köras bort till plockmaskinen, där de fylldes på nytt.


tombackar.jpg