Arne vid tvättmaskinen. Här tillbringade vi många timmar tillsammans. Flaskorna lades på "bordet" och en arm förde dem in i tvättmaskinen. När de färdats ett varv runt i maskinen föll de ur "korgarna" rentvättade och rykande varma och ställde sig på transportbandet för vidare färd mot "synen". Arne var från Norrland. Vi skojade och skrattade mycket tillsammans.


tvattmaskin.jpg