Härlöv Nr 10:24, 10:70, 10:75, 10:76, 10:81, 10:89, 10:93, 10:107, 10:119, 10:125

 

Numren finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

10:24

 

Byggnadssnickare Oskar Håkan Julius Håkansson 1912, död 1938

 

Bilförare Hilding Elmer Kleberg 1908 o h Nanny Margareta Sörlin 1912

B. Berit Hjördis Marianne 1940

 

10:70

 

Trädgårdsmästare Sven Folke Svensson 1907 o h Signe Hildegard Svensson 1913

B. Sven Göran 1939

 

Maskinist Nils Gunnar Dahlberg 1907 o h hushållerska Berta Anna Teresia Karlsson 1901

Vigda 1940

 

 

10:75

 

Telefonarbetare Bror Egon Karlsson 1914 o h Herta Jarl 1913. B. Alf Egon 1938

 

 

10:76

 

Köpman Oskar Alexander Larsson 1902 o h Ellen Josefina Nyström 1905

B. Helen Margareta 1938, Anna Lilian 1940

 

Affärsbiträde Adine Märta Linnea Persson 1911 g m slakteriarbetare Karl Valter Tideman på Härlöv Nr 3 f 1909. Vigda 1939

 

F bagerska Astrid Frideborg Johnsson 1916 g m Oskar Sigfrid Jönsson på Härlöv Nr 4 f 1916

Vigda 1939

 

 

10:81

 

Dikningsentreprenör Erik Valdemar Wester 1908 o h yllefabriksarbeterska Svea Teresia Karlsson på Nr 36 f  1911. Vigda 1936

 

10:89 Borggatan 12

 

Lokeldare Gustaf Sigfrid Vidén 1901 o h Elsa Annie Marie Jönsson 1908

B. Stig Åke Roland 1939

 

 

 

10:93

 

Smedarbetare Sven Åke Åberg 1910 o h Britta Ingeborg Olsson 1920

B. Erik Rolf 1940

 

 

10:107

 

F vävare Karl Magnus Nilsson 1873, död 1937

 

10:119

 

Bryggeriarbetare Karl Gunnar Herman Andersson 1908 o h Eva Viktoria Rosenkvist 1914

B. Gunnel Monica 1940

 

 

10:125

 

Chaufför John Emanuel Johnsson 1901 o h Anna Nilsson 1901. B. Ulla Karin 1939

 

Sömmerska Signe Margit Lundgren 1911 g m chaufför Oskar Evald Svensson på Härlöv Nr 2 f 1907. Vigda 1939