Härlöv Nr 112

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Slaktare Olof Persson Hall 1875 o h Anna Nilsson 1874

B. Olof Bernhard 1907

 

Yllefabriksarbeterska Emma Jönsson 1894. B. Alice 1911

 

Grovarbetare f dragon Hugo Evald Ekström 1884. Död 1911

 

Hushållerska Hilda Kjellberg 1894. B. Inez Valborg Linnea 1913

 

Grovarbetare, slakteriarbetare, Oskar Sigfrid Jönsson 1890 o h piga Hilda Kjellberg 1894. Vigda 1914 (?) B. Elvy Dagmar 1915. (Modern kallas ”hans trolovade hushållerska”), Oskar Sigfrid 1916 (Modern kallas ”fästekvinna”)

 

Målaregesäll Adolf Fredrik Eliasson Hillerström 1879. Död 1918