Härlöv Nr 114

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Arbetare Ehrnfrid Persson Strid 1875 o h Alma Augusta Rohlin 1877

B. Sonja Ragnhild Adelina Viktoria 1908, Birgit Dagmar Elisabeth 1911, Majken Yvonne Natalia 1914

 

Svarvare Axel Herman Franzén 1876 o h Anna Larsson 1876

B. Sigrid Viola Gunhild 1904, död 1909, Edit Linnea Tyra 1909

 

Kontrollassistent Emil Arvid Andersson 1883 o h Frida Karlsson Gerdt 1889

B. Ragnhild Elisabeth 1910

 

Skräddaremästare Karl Alex Persson 1882 o h Hilma Matilda Holm 1884

B. Karl Erik 1911

 

Stenhuggare Nils Eriksson 1877 o h Anna Esbjörnsson 1884

B. Siri Maria 1912

 

Grovarbetare Ernst Hilding Lindvall 1885 o h Alma Paulina Johansson 1890

B. Dödfött flickebarn 1918