Härlöv Nr 120

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

 

Snickaregesäll Nils Jönsson 1870 o h Augusta Eleonora Krantz f Lundahl 1871, död 1937

B. Evy Maria 1911

 

Jordbruksarbetare Hans Nilsson Viklund 1874 o sömmerska Frida Lindell 1879

B. Edvin Manfred 1912, död 1912

 

Cykelarbetare Nils Johan Valdemar Nordgren 1897 o h Maria Andersson 1893

B. Zied Thorbert 1925

 

Handelsbiträde Naemi Hillevi Landin 1910 g m chaufför Oskar Vilborg Olofsson 1908

Vigda 1932

 

Linjearbetare Åke Johan Kronbäck 1911 o h Magda Ingeborg Kristensson 1909

B. Siv Ulla Marianne 1939, Britt Inger Yvonne 1940

 

Byggnadsarbetare Lars Sture Erik Linder 1913 o h Ellen Ingeborg Hansson 1913

B. Bengt Lars Erik 1940