Härlöv Nr 122

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Folkskollärare Axel Konrad Kroon 1905 o h kontorist Anna Linnea Palmblad från Odal f 1909. Vigda 1930

 

Lagerchef Einar Algot Brandin 1899 o h Astrid Linnea Karlsson 1909

B. Gunvor Linnea 1931

 

Slakteriarbetare John Fritjof Helge Lindgren 1904 o h Hanna Elisabet Lind 1909

B. Inga Sol-Britt 1934

 

Bokhandelsmedhjälpare Karl Edvin Nordgren 1910 o h Astrid Gunhild Johansson 1910

B. Karl Sivert 1939

 

Bildhuggare Henry Alvar Lindell 1911 o h Svea Lilly Elisabet 1918

B. Siv Gunnel 1940