Härlöv Nr 124

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Snickaregesäll Vilhelm Lindell 1884 o h hemmadotter Alma Müller på Nr 61 f 1886

Vigda 1906

 

Stenarbetare Karl Gustaf Richard Hallström 1881 o h Syster Vendela Karlsson 1889

B. Helge Gustaf Sigvald 1908

 

Skräddare Adolf Rosdahl 1878 o h Antoinette Elisabeth Stridsberg 1880

B. Ebba Ingeborg (fosterdotter) 1906, död 1906,  Elsa Adolfina 1909

 

Slaktare Olof Persson Hall 1875 o h Anna Nilsdotter 1874

B. Karl Arthur 1910, död 1910, Olga Bertina 1911, död 1912, Anna Linnea 1911, Anna Margareta 1913, död 1914

 

Målaregesäll Axel Fabian Stringberg 1879 o h Agnes Katrina Arnesen 1878

B. Gunvor Thordiz 1911

 

Snickaregesäll Nils Alfred Magnusson 1880 o h Anna Nilsson 1875

B. Vera Alfrida 1911, död 1912, Anna Linnea 1911, död 1912

 

Yllefabriksarbeterska Ester Maria Hall 1894. B. Gurli Ingeborg Hansina 1915, Skuldfrid Ann-Marie 1916

 

Gjuteriarbetare Axel Teodor Reinhold Peter 1877 o h Selma Josefina Nord 1879, död 1918

B. Knut Eve Bertil 1915, Maj Josefina 1918, död 1918

 

Slaktare Carl Wilhelm Tideman 1892 o hushållerska Beata Ellentina Persson 1892. Vigda 1920. B. Ebba Dagmar 1918, Villy Börje 1920

 

Elektriker Johan Hult 1874 o h Hilma Hansson 1880. B. Olli Majken 1919

 

Slakteriarbetare Anders Rönnholm 1894 o h Ellida Nilsson 1892

B. Erik Allan 1922

 

Karl Julius Einar Stockenberg 1892 o h Matilda Nilsson 1898

B. Karl Erik Lennart 1925

 

Vedhandlare Karl Svensson o h Anna Cecilia Svensson f Svensson 1885, död 1928

 

Handelsbokhållare Villy Algot Ragnar Lindell 1905 o h hembiträde Hanna Linnea Persson på Nr 50 f 1905. Vigda 1929

 

Bildhuggare Torsten Emanuel Johnsson 1896 o h Hanna Edit Palmqvist 1907

B. Torsten Bertil 1931

 

 

 

Chaufför Nils Otto Gösta Persson 1904 o h Edit Linnea Hildeborg Forsberg 1904

B. Hans Gösta Lennart 1932