Härlöv Nr 132

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Sömmerska Anna-Greta Karlsson 1917 g m kontorist Sven Axel Elof Ohlin 1916

Vigda 1939

 

Bilägare Gunnar Sigfrid Hansson 1900 o h Astrid Elisabet Svensson 1903

B. Ulla Elisabet 1931