Härlöv Nr 133

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Bagare Nils Svensson Vennerberg 1867, död 1923 o h Maria Gustafsson 1878

B. Emma Elisabet 1909, Nils Yngve 1912, Ture Helmer 1914, död 1914

 

Fröken, hemmadotter, Rut Frideborg Wennerberg 1905 g m handlande Karl Edvard Olsson i Hässleholm f  1900. Vigda 1927

 

Sömmerska Emmy Elisabeth Åkesson 1907, död 1928

 

Hushållerska Klara Emilia Gustafsson 1887 g m murare, änkling, Per Oskar Fabian Sjöström i Sölvesborg f 1884. Vigda 1939