Härlöv Nr 135

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Bryggeriarrendator, bryggeriägare, Nils Peter Svensson 1871, död 1926 o h Hanna Luttrup 1872. B. Elsa Magnhild 1910

 

Järnarbetare Gustaf Gunnar Johansson 1892 o h Maria Elisabet Andersson 1892

B. Gunborg Elisabet 1918

 

Bryggmästare Sture Albin Borg 1897 o h kantor och organist Klara Hortensia Svensson 1898

Vigda 1922. B. Nils Otto 1923, Ruth Lilian 1925, Stina Ingegerd 1926

 

Hemmadotter Astrid Elisabet Svensson 1903 g m bilägare Gunnar Sigfrid Hansson i Kristianstad f 1900. Vigda 1927

 

Affärsbiträde Ruth Viktoria Svensson 1904 g m kontorschef Johan Birger Mårtensson i Kristianstad f 1903. Vigda 1931

 

Handelsresande Karl Julius Alvar Karlsson 1909 o h hemmadotter Elsa Magnhild Svensson 1910. Vigda 1938