Härlöv Nr 137

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Arbetare August Johansson Vihlborg o h Anna Håkansson 1876, död 1907

 

Arbetare Carl Olsson o h Maria Martinsson. B. Reinhold 1907, död 1908

 

Byggnadssnickare Sven Jönsson Lindekrantz 1865 o h arbeterska Maria Larsdotter 1871

Vigda 1909. B. Anna Karolina 1907, Gustaf Adolf 1910

 

Nattvakt Anders Andersson 1860 o h Ingrid Persdotter 1871. B. Gustaf Vilhelm 1912

 

Yllefabriksarbeterska Selma Vilhelmina Nilsson 1894. B. Margit Lilly 1913

 

Garvaregesäll Gustaf Adolf Danielsson 1882 o h Olga Maria Nyman 1883

B. Artur Edmund Eugen 1913

 

Drickautkörare Anders Vinkvist 1884 o h Anna Pettersson 1888

B. Elsa Valborg 1915

 

Maskinist Sven Arvidsson 1888 o h Sigrid Nilsson 1885. B. Astrid Linnea 1916

 

Murare Nils Johan Borgström 1833, död 1918

 

Mjölkutkörare Anders Olsson 1848, död 1919

 

Drickautkörare, torghandlare Nils Nilsson 1885 o h Augusta Nilsson 1893. B. Inga Maria 1917, död 1917, Folke Lennart Vincent 1918, Sylvie Majken 1920, Nils Börje Verner 1923, Dödfött gossebarn 1925

 

Fröken Agda Maria Johnsson 1893 g m skräddaremästare Anton Vilhelm Ring i Kristianstad f 1883. Vigda 1922

 

Kakelugnsmakare Lars Johnsson o h Anna Elina Johnsson f Petersson 1863, död 1922

 

Murareänka Anna Maria Borgström 1831, död 1922

 

Målare Olof Nilsson 1890 o h Annie Blad 1891. B. Sven-Erik 1927

 

Jordbruksarbetare Sven Norlin o h Sofia Svensson. B. Sven Erik 1920, död 1927

 

F postexpeditör Carl August Lagrelius 1872, död 1932

 

Målare Ernst Teodor Johnsson 1896 o h Karin Martina Ingegerd Olander på Nr 67 f 1902

Vigda 1928

 

Affärsbiträde Edit Linnea Hildeborg Forsberg 1905 g m chaufför Nils Otto Gösta Persson på Hedentorp f 1904. Vigda 1929

 

Hemmadotter Marta E Lagrelius 1907 g m musikfurir Sixten Karl Axel Lindén i Kristianstad f 1905. Vigda 1931

 

Slakteriarbetare Gustaf Henning Svensson 1903 o h Edit Linnea Berggren 1908

B. Nils-Erik 1933

 

Handelsbiträde Gustaf Einar Eugen Johnsson 1903 o h lagerbiträde Ester Linnea Lindström på Nr 50 f 1904. Vigda 1935

 

Verkstadsarbetare Olof Stockenberg o h Matilda Stockenberg f Andersson 1853, död 1936

 

Hårfrisörska Anne Elisabet Rix 1913 g m kontorist Torsten Klint i Kristianstad f 1912

Vigda 1937

 

Jordbruksarbetareänka Bengta Persson 1865, död 1938