Härlöv Nr 14 efter de omkr 1880 påbörjde avsöndringarna i Nr 30 och uppåt.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1880-1940

 

Inhysesänka Elna Johansson. B. Anna Maria 1873, död 1880

 

Inhyses Bengta Nord 1860. B. Amalia 1881

 

Slaktare inhyses Anders Svensson 1848 o h Hanna Lindqvist 1859. B. Ellen 1881

 

Inhyses Per Persson 1827 o h Kjersti Persson 1842. B. Betty 1881

 

Målaregesäll Anders Persson 1856 o h Anna Lager 1854. B. Dödfött flickebarn 1881, Nils Emil 1883, Ann Charlotte 1886, Alma Charlotta 1887 död 1888, Alma Charlotta 1889

 

Smed Anders Jönsson Holmqvist 1844(43, 45?) o h Bengta Månsson 1844(52, 54?). B. August 1881, Karl 1883, Anton 1885, Emil 1887, Bernt Charles 1889

 

Murare Nils Persson 1844 o h Anna Hansson 1851, död 1927. B. Ingrid 1881, Otto 1884, Nils 1886 död 1887, Nils 1889 död 1889, Ellida 1890, Agda 1893

 

Maskinfabrikant Lars Åkerman 1851 o h Hanna Larsson 1850. B. Elida Maria 1881

 

Arbetspiga Johanna Augusta Palmgren 1857, död 1885. B. Anders 1882, död 1882

 

Smed Oscar Rydberg 1839 o h Sissa Mårtensson 1841. B. Gustaf Adolf 1882

 

Inhyses Carl Pettersson 1844 o h Kjersti Jönsson 1855, död 1886. B. Ingrid 1882 död 1883, Dödfött flickebarn 1884, Otto 1885 död 1886

 

Bruksarbetare Frans August Holmberg 1857 o h inhyses Johanna Petersson Lindqvist 1856. Vigda 1882

 

Arbetare Anders Andersson 1822 o h inhyses Ingar Persson på Nr 27 f 1826

Vigda 1883

 

Torpare Ola Nilsson 1844 o h Elna Andersson 1838. Hanna 1883

 

Arbetare Per Karlsson 1858, död 1884

 

Statsrängshustru Elna Persson 1854, död 1884

 

Inhysesänka Elna Johansson 1839. B. Axel Gabriel 1885

 

Piga Pernilla Frank 1812, död 1885

 

Hustru, inhyses, Kerstin Nilsson 1820, död 1885

 

Arbetare Göran Olsson o h Bengta Eskilsson. B. Anna 1873, död 1887

Änka Helena Krutmejer 1823, död 1889

                                                                                      

Arbetare Nils Andersson 1867 o h piga Bengta Jönsson 1866. Vigda 1892

 

Skräddare Julius Leander Johansson 1865 o h jungfru Emma Johanna Pettersson 1873

Vigda 1893. B. Olga Wilhelmina 1895 död 1895,

 

Arbetare Fredrik Hansson 1869 o h änka Kiersti Andersdotter 1859. Vigda 1894

Plåtslagare Nils Rudolf Jönsson 1866 o h Hanna Johansson 1873. B. Emil Richard 1895 död 1896, Elvira Maria 1896

 

F åbo Ola Andersson 1858 o h Elna Persdotter 1868. B Sigrid 1897

 

Arrendator Per Andersson o h Elna Esbjörnsson. B. Betty Karolina 1888 död 1904

 

Kvarnarbetare Fredrik Vilhelm Hansson Norén 1885 o h Hulda Linnea Nilsson 1889

B. Hanna Fredrika Linnea 1914, John Gustaf Fredrik 1915, Siri Vilhelmina 1916

 

Kvarnarbetare Nils Martin Eriksson 1882 o h Sigrid Nilsson 1885.

B. Ella Maria Ingegärd 1914

 

Grovarbetare Axel Julius Daniel Grankvist 1891 o h Anna Maria Persson 1893

B. Kurt Axel Vladimir 1915

 

Kvarnarbetare, telefonarbetare, Nils Robert Englesson 1890 o h strykerska Elida Persson 1890

Vigda 1917. B. Erik Uno 1920, Ingrid Annie 1926

 

Sjöman Viktor Reinhold Olsson 1892 o h Ruth Eleonora Frideborg Hillerström 1901

B. Hanna Ingegerd Charlotta 1926

 

Murareänka Bengta Bökman f Olsson 1844, död 1928