Härlöv Nr 71

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Arbetare Johan August Karlsson Sandell 1877 o h Lilly Mina Andersson 1877

B. Valborg Elisabet 1904, död 1905

 

Handskmakeriarbetare (byggmästare 1908) Carl Nilsson Lindqvist 1874 o h Emma Andersson 1870 B. Anna Teresia Ingeborg 1905, Karl Yngve Helmer 1908

 

Stationskarl Håkan Andersson Lindqvist 1875 o h Johanna Nilsson 1865

B. Maria Elisabet Valborg 1905

 

Eldare Johan Persson 1882, död 1905

 

Bryggeriarbetare Per Svensson 1878 o h sömmerska Maria Håkansson 1877

Vigda 1906

 

Smedarbetare Ernst Adrian Nilsson o h Olu Nilsson 1878, död 1906

 

Dräng Anton Jönsson 1876 o h piga Johanna Olsson 1881. Vigda 1907

 

Snickare Anders Nilsson Rask 1875 o h Hanna Viktor 1877. B. Marta Eleonora 1908

 

Grovarbetare August Valter 1884 o h Hanna Johansson 1884 B. Gösta Verner 1908

 

Snickare Nils Andersson Åberg 1880 o h Kristina Åkesdotter 1877

B. Kurt Åke Evald 1909, död 1910, Sture Lennart 1913, Anna Linnea 1916

 

Lokeldare Johan Kittel 1875 o h Kristina Svensson 1881. B. Folke Erik Vilhelm 1907, Klara Lissie Mariana 1908, Gunda Hildur Kristina 1910, död 1911, Karl Johan Birger 1912, Kjell Åke Sigvard 1916

 

Stenhuggare Karl Robert Larsson 1877 o h Thilda Nilsson 1882. B. Hilma Charlotta 1910,

Edit Maria 1911 död 1911, Ebba Viktoria 1912

 

Dräng Hans Nilsson 1869 o h Sigrid Nilsson 1873. B. Sigrid Elisabet 1911, död 1911

 

Kontorist (på advokatkontor) Håkan Persson 1886 o h Jenny Svensson 1883

B. Hanna Elsa Concordia 1911, Per Göte Valter 1914

 

Hulda Pålsson 1885 g m skräddare Alfred Esaias Sten i Kristianstad f 1885. Vigda 1912

 

Målaregesäll Nils Alfred Ahlqvist o h Elna Johnsdotter. B. Elsa Birgit 1912, död 1912

 

Kusk Johan Alfred Persson 1885 o h Maria Andersson 1885. B. Wivy Adela Birgit 1912.

B. Tore Alfred Birger 1914

 

Filare Hjalmar Theodor Bergdal 1879 o h Karin Kjellkvist 1883. B. Hugo Lennart 1914

 

 

Skomakaremästare Oskar Harald Nilsson 1882 o h Kristina Karlsdotter Toll 1884

B. Gerti Hilma Gurli 1915

 

Piga Marta Elisabet Wiberg 1893. B. Maja Berta 1916

 

Elektriker Alfred Nilsson 1884 o h Alma Levin 1891. B. John Sven Emanuel 1916, May Elsie Alfhild 1919, Karin Inez Linnea 1922

 

Yllefabriksarbeterska Vilhelmina Nathell 1897. B. Anna Brita 1916

 

Sömmerska Anna Karolina Pålsson 1877. B. Ruben Filip 1916

 

Murare Anton Lindholm 1889 o h Regina Nilsson 1894. B. Maj Gulli 1916

 

Stationsskrivare Thure Daniel W(i?)ennerberg 1884 o h Carin Wilhelmina Ohlsson 1884

B. Bertil 1917, död 1917

 

Handsömmerska Anna Johansson 1868, död 1917

 

Smedarbetare Emil Trobeck(?) 1883 o h tjänarinna Hanna Wallgren 1885. Vigda 1918

 

Murare Frans Oskar Olsson 1883 o h Emilia Lindström 1882. B. Gösta Ernst Gustaf 1918

 

Maskinarbetare Gustaf Olsson 1881 o h Sigrid Ström 1883. B. Signe Gunborg 1919.

B. Bror Gustaf Sixten 1921, Etel Sylvia Marianne 1923

 

Magasinsarbetare Anders Nilsson 1888 o h Anna Olsson 1889. B. Nils Erik Alexander 1920, Rut Hanna Ingegerd 1923

 

Mathilda Andersson 1892 g m handelsresande Hilding Hansson i Växjö f 1891

Vigda 1921

 

Textilarbetare Herman Lundh 1892 o h yllefabriksarbeterska Ester Karlsson på Nr 52 f 1899

Vigda 1921

 

Gjuterimästare Karl Edvin Björklund 1893 o h Ester Jönsson 1899. B. Gertie Inga-Lisa 1921

 

 

Hustru till mjölnare Per Andersson 1893 nedan, Bengta Andersson f Nilsson 1871, död 1922 3 april.

Mjölnare Per Andersson 1893, död 1927 o h handelsbiträde Helga Larsson 1897 (dotter till bryggare Ola Larsson). Vigda 1922, 25 oktober. B. Bengta Gullbritt Viola 1924

 

Maskinist John Konstantin Sandin 1893 o h mejerska Klara Alfrida Jönsson 1894.

Vigda 1922. B. Ingrid Gertrud 1923

 

 

 

Skomakare Gustaf Jönsson 1885 o h Sigrid Edvardsson 1887. B. Karl Lennart 1922

 

 

Yllefabriksarbeterska Hertha Lund 1894 g m ladufogde Sven Einar Lindqvist i Kristianstad f 1896. Vigda 1923

 

Montör Herman Gottfrid Palm 1897 o h Signe Johansson 1896. B. Karl Gunnar 1924

 

Kvarnarbetare Emil Nilsson 1897 o h Astrid Maria Helena Malmberg 1900

B. Karl Erik 1924, Nils Arne 1925

Charkuterist Aron Karlsson Ingvert 1894 o h Frida Elisabet Larsson 1894.

B. Karl Gösta Ingvar 1927, Bengt Åke Stig 1932

 

Fröken Anna Elvira Göransson 1911 g m skomakare Evald Ragnar Nilsson i Kristianstad f 1905. Vigda 1930

 

Textilarbetare Nils Gunnar Karlsson 1907 o h hembiträde Astrid Gunborg Viola Alsing 1911

Vigda 1932. B. Stig Gunnar 1934

 

Chaufför Oskar Vilborg Olofsson 1908 o h handelsbiträde Naemi Hillevi Landin på Nr 120 f 1910. Vigda 1932

 

Skräddareänka Karna Lund f Persson 1855, död 1933

 

Direktör August Björklund o h Karolina Björklund f Andersson 1861, död 1934

 

Hemmadotter Hildur Valborg Persson 1916 g m arbetare Tage Julius Andersson i Kristianstad f  1912. Vigda 1935

 

Sömmerska Lisa Gunhild Persson 1911 g m linjearbetare Nils Henry Persson i Kristianstad f 1911. Vigda 1936

 

Telefonarbetare Sven Sigfrid Svensson 1907 o h Rut Elisabet Kleberg 1911

B. Sven-Åke 1936

 

Direktör, änkling, August Björklund 1864, död 1939

 

Målare Georg Albin Persson 1915 o h Astrid Elisabet Nilsson 1913.

B. Gun Vinny 1940