Härlöv Nr 73

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Torghandlare Per Jönsson Vaestander o h Ida Ottilia Johansson. B. Per Valdemar Isidor 1902, död 1908

 

Maskinist Martin Möllerström 1876 o h Matilda Johansson En 1874. B. Bror Arner 1905,

Sjunne Arnholt 1905

 

Skomakare, dövstum, frånskild, Ola Pålsson Brandin 1860 o h Karna Nilsson (dövstum) 1867. B. Anna Maria Linnea 1906. Vigda 1908

 

Fabriksarbetare Frans August Persson 1873 o h Pernilla Svensdotter 1877

B. Emil Henning Valdemar 1908

 

Arbetare Oskar Valdemar Rosengren Viberg 1879 o h Annette Karlsdotter 1877

B. Viola Viktoria 1908

 

Livförsäkringsagent Sven Emil Svensson 1884 o h Tekla Karolina Maria Karlsson 1888

B. Signe Emilia 1908

 

Sadelmakare Frans Persson 1884 o h Eleonora Aurora Engström 1887

B. Brita Elsa Laura 1909

 

Skräddaremästare Nils Otto Olssén o h Alma Josefina Ljungqvist.

B. Inez Elvira 1909, död 1910

 

Bageriföreståndare Ivar Adrian Svedberg 1878 o h Ester Luttrup 1878

B. Ester Davida 1911

 

Snickaregesäll Arvid August Svensson 1888 o h Hanna Nilsson 1883

B. Vera Paulina 1914