Härlöv Nr 74 Tredje eller fjärde huset på Långebrogatan väster om Poppelvägen

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Snickare Nils Jönsson o h Anna Granqvist. Ett odöpt gossebarn, 1905

 

Stationskarl August Olsson Stjernqvist 1887 o h Kristina Hansson 1884

B. Sonja Margareta Ingeborg 1911

 

Snickare Axel Sigfrid Löfgren 1882, död 1915 o h sömmerska Emma Persson 1887. Vigda 1908. B. Hans Axel 1908, Olle Sigfrid 1911, Sture Joel 1914

 

Yllefabriksarbetare Karl Johan Göransson 1883 o h Emma Kristina Johansson 1875

B. Karl Joel 1914

 

Betty Lovisa Karlsson 1893 g m grovarbetare Nils Alexius Gottfrid Lundgren på Nr 87 f 1890

Vigda 1913. B. Berta Edit Teresia 1913, Nils Hugo Gösta 1916

 

Gjuteriarbetare Karl Oskar Valfrid Gustafsson 1882 o h Ida Elisa Ekman 1885

B. Eva Ingeborg 1917

 

Maskinist Hans Persson 1852, död 1919 o h Kristina Olsson 1844, död 1918

 

Gjuteriarbetare Fritz Anton Nilsson 1898 o h Edit Martina Svensson 1898

B. Britta 1924