Härlöv Nr 81

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Målare Per Lysell 1870 o h Johanna Johansson 1867. B. Carl Sune 1905

 

Snickare Anders Nilsson 1884 o h jungfru Kerstin Persson 1882. Vigda 1906

 

Charkuteriarbetare Oskar Sigfrid Nilsson 1878 o h Hilda Persdotter 1876

B. Carl Axel 1906

 

Gjuteriarbetare Svante Rupert Ekström 1884 o h Sigrid Hansson 1884

B. Nils Gösta Sigvald 1908

 

Murare Nils Trobeck 1877 o h Olu Jönsson 1876. B. Gertrud Elisabet 1910

 

Sömmerska Tilda Andersson 1882. B. Göta Götilda Fredrika 1907, död 1911, Rutger Göte Vincent 1912

 

Snickeriarbetare Sven Karlsson Lindstrand 1875 o h Helga Blomkvist 1882.

B. Göta Margit 1914

 

Grovarbetare Julius Maximus Hilding Noth 1890, död 1916

 

F skomakare Lars Jonsson 1843, död 1918