Härlöv Nr 85

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Mjölkutkörare Nils Hansson 1878 o h Karolina Nilsdotter 1878

B. Torsten Reinhold 1905

 

Fabriksarbetare Emil Fredrik Utter o h Ingrid Maria Andersson 1885, död 1905

 

Murare Nils Trobeck 1877 o h Olu Jönsson 1876. B. Vera Margit 1908

 

Fabriksarbetare Frans August Persson 1873 o h Pernilla Svensdotter 1877

B. Einar Ulrik Franzen 1909

 

Cementarbetare Johan Bernt Johnsson 1881 o h Johanna Jönsson 1881

B. Tage Gilbert 1909

 

Gjuteriarbetare Fredrik Johan Nilsson Holm 1872 o sömmerska Tilda Andersson på Nr 81 f 1882. B. Lars Birger Vincent 1916

 

Yllefabriksarbetare Ernfrid Eriksson Dahlqvist 1885 o h Johanna Johansson 1880

B. Ingvar Elof 1917

 

Grovarbetare Anders Larsson 1876 o h Karolina Sofia Margareta Johansson 1879

B. Dagmar Vendela 1917

 

Snickeriarbetare Anders Enoch Johansson 1894, död 1918

 

Lagerbokhållare Henning Fritiof Härning 1896 o h hemmadotter Ruth Alfhild Lundström från Odal f 1896. Vigda 1919

 

Grovarbetare Nils Johansson 1890 o h Agnes Josefina Johansson 1895

B. Karl Johannes 1919