Härlöv Nr 87

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Skomakare Per Nilsson Rosén 1881 o h Gerda Amanda Persson 1884

B. Greta Elisabeth 1908, död 1908

 

Fabriksarbetare, plåtslagaregesäll, Sven Johan Andersson Palm 1866 o h Anna Svensdotter Risberg 1874. B. Sven 1896, död 1910, Olga Elina Ingeborg 1908, Sven Ragnar 1911, död 1911

 

Snickare Sven Svensson Lindskog 1869 o h Anna Löfqvist 1870

B. Sven Gunnar 1909

 

Dräng Ernst Julius Palm 1892, död 1911

 

Grovarbetare Nils Alexius Gottfrid Lundgren 1890 o h Betty Lovisa Karlsson på Nr 74 f 1893

Vigda 1913

 

Byggnadssnickare Nils Nilsson Törnkvist 1874 o h Sigrid Svensson 1882

B. Mimmi Eleonora 1914

 

Grovarbetare Hans Nilsson Wiklund 1874 o h Frida Lindell 1874

B. Henry Valdemar 1916, död 1916

 

F grovarbetare Anders Svensson 1832, död 1916

 

Kusk Frans Persson 1879 o h Elna Ek 1879. B. Vera Emmy 1916, Karin Ellvy 1919