Härlöv Nr 94

 

Numret finns inte i husförhörslängderna fram till 1898.

Uppgifterna nedan är hämtade ur vigsel-, dop- och begravningslängder 1898-1940

 

Skräddare Otto Bernhard Lundgren 1886 o h jungfru Johanna Cecilia Jönsson 1884

Vigda 1910

 

Grovarbetare Jöns Anton Svensson 1885 o h Kerstin Persson 1889

B. Karl Edvin 1911

 

Hemmansägareänka Elna Jeppsson f Nilsson 1832, död 1911

 

Symaskinsagent Edvin Johnsson 1864, död 1911

 

Smedgesäll Nils Peter Christensson 1884 o h yllefabriksarbeterska Hilda Maria Nathell från Odal f 1890. Vigda 1912. B. Margit Henrietta Linnea 1912

 

Plåtslagaregesäll Sven Johan Andersson Palm 1866 o h Anna Svensdotter Risberg 1874

B. Hilda Irma 1912

 

Muraregesäll Nils Trobäck 1877 o h Olu Jönsson 1876. B. Per Torsten 1912, Nils Erik 1914, död 1915