Vilans Vänner Kristianstad
filaren.jpg


Detta var vårt kvarter. Bostadshusen är markerade med gul färg. När jag försöker räkna efter hur många människor, som bodde i själva kvarteret Filaren, kommer jag fram till 90-100 personer.

Idag är alla hus borta. Möllerströms päronträd, Bryggerigatan 1, finns kvar och ytterligare ett par gamla träd. Resten är grus och gräs. Så har det varit sedan slutet av 1960-talet, i 40 år alltså. Kanske ska vi som bodde här, känna oss hedrade och betrakta platsen som K-märkt? Inget kan ändå ersätta eller mäta sig med den värld, som fanns här.

Varför inte bevara kvarteret som en park? Återskapa Vilans Torg. Planteringar, träd, en lekplats, en liten utomhusscen kanske, en staty - i så fall Boka-Svensson med handen på hatten, en av Vilans legender. Julgran vid juletid, dans kring granen. Kanske Malmströms kunde ha servering här. Det är faktiskt ett seriöst förslag. Det vore ett sätt att gottgöra alla åren av nonchalans och bristande respekt för all den samhällsbyggarmöda som har idagalagts på hela Vilan genom tiderna. Den borde lönas med annat än likgiltighet.