Bild med register

Bild med register
Bild med register


Via länkarna på ömse sidor om bilderna kommer man till bilder med husen numrerade och uppgifter om vem som ägde eller bodde i respektive hus. Detta register har upprättats på Evert Nilssons frisörsalong i anslutning till flygbilden och hänger fortfarande på väggen där. Tyvärr har texten på en del ställen blekts till oläslighet, och därför är registret ofullständigt. Jag har själv kompletterat på de ställen jag har kunnat, men det finns plats för flera tillägg eller ändringar. Jämför med uppgifterna på respektive gata!
Hör av er!

flygfoto1962rutor.jpg

Bild med register

Bild med register
Bild med register