Vilans Vänner Kristianstad
Klassfoton, Gunnar Karlsson, f 1940, Långebrogatan 77 (Söderholms hus)

Klicka på pilarna för förstoring!

Klass 4 f, 1951

klass4fmin.jpg

Övre raden från vänster: Bo Persson, Rolf Åberg, Georg, Hans Nordquist, Ingvar Andersson, Ingvar, Hans Persson, ?
Mellersta raden: Sylvia Wernhav, Leif Andersson, Willy Premberg, Lennart Persson, Lennart Grahn, Gert Holmquist, Gunnar Karlsson, Roland, Bertil Wogesson, Lars Orberg, ?, ?, Rune Wallgren
Nedersta raden: ?, Lars Crona, Bengt Nilsson, Nils Nilsson, Sven Holmquist, Karl Lund, ?, Rolf Persson, ?, ?, Göran


Klass 8 d, 1954 på hösten

klass8d_1954hostmin.jpg

Övre raden från vänster: Ingvar Andersson, Hans Persson, Bengt Nilsson, Jan Svensson, Dag Rosander, Sten-Rune Mårtensson, Gert Holmquist, Sten, Gunnar Karlsson, Ingemar
Mellersta raden: Axel Fridqvist, Ingvar, Georg, Lennart Carphagen, Karl Lund, Hans Nordquist, Lennart Wallin, ?, Lennart Grahn, ?, ?, ?, Rolf Åberg
Nedersta raden: Hans Karlsson, ?, Sven Holmquist, ?, Bo Cornmark, ?, Lars Crona, Lennart Hansson


Kallbadhuset 1935 och simskoleexamen i början av 1950-talet

kallbadhusmin.jpg