Vilans Vänner Kristianstad
Inskickat av Gustav Rosberg, f 1936


smaskolanmin.jpg
Småskolan innan Gustaf Rosberg kom till klassen 1946
klass5min.jpg
Femte årsklassen läsåret 1947-48

sc000925db_2min.jpg
Sjätte årsklassen läsåret 1948-49. Lärare var Oscar Järbe.
sc00096020_2min.jpg
Sjunde årsklassen läsåret 1949-50 med lärare Paul Lundinsc0002f222min.jpg
Åttonde klass läsåret 1950-51 med lärare Ruben Lunderup
klass8min.jpg
Åttonde klass läsåret 1950-51 med lärare Ruben Lunderup

sc000392d9min.jpg
sc000392d9
sc0004252fmin.jpg
sc0004252f

sc00040814min.jpg
sc00040814
sc0002c361min.jpg
sc0002c361

sc00031f34min.jpg
Jubileum på Ronneby Brunn