Vilans Vänner Kristianstad

5:e klass

klass5.jpg

I bakre raden stående fr.v. Lars Persson (senare Millhagen), Hans-Åke Nilsson och Göran Nilsson.
I mellanraden stående fr.v. Lars-Göran Nilsson, Inge Nilsson, Bo Persson (senare Millhagen), Dan Månsson, Henry Davidsson, Roland Norrman, Gösta Rosengren, och lärare Oscar Miörner.
Sittande fr.v. Ingvar Nilsson, Bertil Kristensson, Rolf Lundgren, Arne Lundin, Hans-Tore Holmqvist, Bengt-Åke Olsson, Kjell-Arne Pernebjer, Roland Lund, Johnny Karlsson och Karl-Gustav Rosberg.