sc0002f222.jpg

Åttonde klass läsåret 1950-51 med lärare Ruben Lunderup

Stående i "ensamt majestät" längst till vänster Lennart Olsson.
Stående i bakre raden f rv: Rolf Jonsson, Arne Lundin, Hans-Åke Nilsson, ej identifierad, Roland Norrman, slöjdlärare Henry Lindell
Mittenraden fr v: Lars-Göran Nilsson, Jan Wimhed, Inge NIlsson, Rolf Svensson
Stående i främre raden fr v: Bengt-Åke Olsson, Gösta Rosengren, lärare Ruben Lunderup, ej identifierad, Göran Nilsson, Hans Martinsson
Sittande fr v: ej identifierad, Henry Davidsson, Hans-Tore Holmqvist, Johnny Karlsson, ej identifierad, Bertil Kristensson