Vilans Vänner Kristianstad

Vilans historia

Klicka på bilden för fler kartor!

kartadahlberg.jpg
Karta av Erik Dahlberg 1677Här är det tänkt, att Vilans historia så småningom ska sammanatällas. Det är inte så enkelt som att slå upp i en bok och läsa om Vilans förflutna. Historieskrivningar om Kristianstad utelämnar för det mesta information om området omedelbart väster om Långebro. Det handlade ju inte om staden, utan var snarare landsbygd, som sorterade under Norra Åsums landskommun, i vilken 1887 municipalsamhället Hvilan bildades. Denna status hade Vilan fram till 1941, då Norra Åsum inkorporerades med Kristianstad.

Den äldsta historien får därför sökas i befintlig dokumentation om Åsum, Härlöv och Lillö. En sådan finner man t ex under en länk från Vattenriket. Det är en PDF-fil med text av ANDERS ÖDMAN, fil.dr och chef för Lunds universitets historiska museum:

Norra Åsum, Härlöv och Lillö Gård, borg och slott.

Långebros historia

Ur Staden vid Helgeå, 1964. "Hytterne". Av Ethel Wester

En tidningsartikel från 1992

Förteckning över handlingar rörande N Åsums kommun 1863-1940,
tillgängliga i Kristianstads kommunarkiv