Vilans Vänner Kristianstad


Kartor m m över området där Vilan är beläget.
Materialet är hämtat ur Gamla Chrsitianstad, 19961600taletmin.jpg
Karta från 16-1700-talet
1676min.jpg
Geometrisk karta från 1676, ritad av Erik Dahlberg

1658min.jpg
Karl X Gustafs ankomst till Christianstad i släde den 18 mars 1658 efter freden i Roskilde, då Skåne blivit svenskt.

1748lagvattenmin.jpg
Området vid lågvattenstånd 1748
1748hogvattenmin.jpg
Området vid högvattenstånd 1748

vattenstand1614min.jpg Vattennivåer vid grundläggningen 1614 vattenstand1775min.jpg
Efter genombrottet vid Yngsjö 1775
vattenstand1870min.jpg
Vid Nosabysjöns torrläggning på 1870-talet
vattenstand1996min.jpg Dagens vattensystem efter uppmuddringen på 1940-talet

1812_20.min.jpg
1812-20
1900_90min.jpg
Kristianstads tätorts utbredning 1900-90 (underlag Sune Friström)