Vilans Vänner Kristianstad
trycksak1max.jpg trycksak2max.jpg

Denna reklamartikel distribuerades runt 1960. Barn och ungdomar var som galna efter den. Konturlinjen av näsan och munnen på pojken utgjordes av en tunn liten kedja, som man kunde forma efter behag och därmed förändra pojkens utseende intill det oändliga.