Vilans Vänner Kristianstad


presentation10.jpg
presentation8minx.jpg


hvilansmek.jpg


kugghjul.jpg

arbetare1894min.jpg 1894 arbetare1920min.jpg
1920
arbetare1938min.jpg 1938

HMV Hvilans Mekaniska Verkstad i Kristianstad bildades 1880 under namnet Hvilans Gjuteri och Mekaniska Verkstad och var lokaliserat till Vilan. Då var kunderna främst lokala industrier, mejerier, brännerier och stärkelsefabriker.

Sedermera tillverkades hissar och olika lyftanordningar, telfrar, traverser och kranar av olika slag. Företagets grundare var Per Karlsson, L-P Åkerman och I Månsson.

L-P Åkerman var densamme som köpte ett gjuteri i Eslöv och drev det under namnet L.P. Åkermans Gjuteri & Mekaniska Verkstad, Eslöf. (Wikipedia)


gjuterietmin.jpg
Hvilans gjuteri Hvilans gjuteri & mekaniska verkstad. Kr.M. 29/80:6.
gjuterietnutid2min.jpg
2007
gjuterietnutid1min.jpg
2007

flygfoto1min.jpg
Flygfoto från ca 1970
flygfoto2min.jpg
Flygfoto från ca 1970


En klassiker i hissammanhang är Hvilan.

Namnet kan ju kännas passande när man åker med en långsam knarrande hiss som med stor möda tar sig upp genom huset.

År 1900 hade bolaget ca 100 anställda, vilket var mycket på den tiden.

När stenindustrin i norra Skåne expanderade i början av 1900 talet utvecklade Hvilan lyftanordningar för tyngre industri. Detta kom att bli företagets mest långlivade produktgrupp.

Omkring 1920 inleddes produktionen av person- och varuhissar. Hisstillverkningen blev en viktig del i bolagets verksamhet.

År 1945 såldes Hvilan till AB Arbogamaskiner, som kom att ge produktionen av telfrar och andra lyftanordningar för industrin ett stort uppsving. Men hissprogrammet gick till Graham Brothers, som inledde en avveckling av hisstillverkningen i Kristianstad. De sista hissarna tillverkades år 1951.

( En hemsida om hissar)


tekntidskrift.jpg

(Teknisk Tidskrift 1933)
hiss5min.jpg


Presentationsbroschyr från 1974


Min dotter Hanna flyttade år 2000 till Södermalm i Stockholm. Jag har besökt henne och hennes man där flera gånger om året sedan dess, men det var först på Kristi himmelsfärds dag 2007 som vi observerade tillverkningsnamnet på den gamla hissen i trappuppgången. Huset är byggt 1927, och på hisströskeln stod "HVILAN". I 80 år har alltså en hiss, tillverkad strax intill min barndoms Bryggerigatan på Vilan, forslat människor upp och ned i detta hus, där min dotter så småningom skulle hamna. Världen kändes liten. (Bengt Jönsson)


hiss2xmin.jpg
hiss1xmin.jpg hiss3xmin.jpg


En liten historik med anledning av Skyddskommitténs 25-årsjubileum

Kort historik av överingenjör Lars Nilsson

Historik av Atle Fahlborg

Ur Kvällsstunden den 29 februari 2008

aldreprod1.jpg aldreprod2.jpg


Några äldre produkter


aldreprod3.jpg


aldreprod4.jpg


Några bilder från 1950-60-talen

gote1min.jpg
Yngve Sjödahl i mitten
gote2min.jpg
Atle Fahlborg och Hjalmar Clarén
gotelarsnbjdelacourmin.jpg
Lars Nilsson och Bjarne de la Cour
ritkontor1min.jpg
Bilder från ritkontoret 1959
ritkontor2min.jpg

ritkontor3min.jpg ritkontor4min.jpg ritkontor5min.jpg transportmin.jpg
Transport
traversmin.jpg
Travers

journalenhvilansrubrik.jpg

Kristianstads-Journalen, september 2010