Skall försöka skriva något om mig själv: Som pensionär sedan ett antal år tillbaka, finns det numera tid till att, mestadels via internet, leta fram uppgifter om de kruk- och kakelugnsmakare som var verksamma i landet under framförallt 1800-talet.

Intresset började dock med lite modernare prydnadskeramik, sådant som tillverkades under 1900-talet, och då framförallt i de nordiska länderna. Senare kom jag mer och mer att växla över intresset till så kallat krukmakargods, alltså sådant som användes i hushållen, såsom krukor, fat, muggar och liknande. Eftersom det oftast var samma personer som tillverkade sådant gods, som även tillverkade kakel till kakelugnar, kom också dessa att innefattas bland intresseobjekten. Efterhand blev det mer och mer själva hantverket och hantverkarna som kändes som något att forska vidare på.

Till att börja med trodde jag att denna tillverkning enbart bedrevs i de sydligaste delarna av Sverige, men efter att jag kommit fram till att det blev krukor och kakel framställda i så gott som hela landet, även då i bland annat Jämtland och Norrbotten, så började jag att försöka få fram lite mer om dessa hantverkare runt om i riket.

Bengt Hansén