Vilans Vänner Kristianstad
Nutidskarta med delar av stadsplan från 1952

nutidklick.jpg

Klicka i de färgade rektanglarna på det ställe, där de inte överlappar varandra!