Vilans Vänner Kristianstad
konfirmationmax1.jpg

Översta raden fr v: Bertil Jönsson, Per-Åke Kittel, Bertil Söderholm, Nils-Erik Eriksson, Reidar Nilsson

Mellersta raden: Leif Lundkvist, Claes Persson, Wiveca Schuster, Britt-Marie Malmberg, Eva Malmberg, Kerstin Pettersson, Bodil Nilsson

Främsta raden: Gull-Britt Gärdebring, Kristin Andersson, Kerstin Holm, Anne-Marie Persson