Vilans Vänner Kristianstad
konfirmationmax2.jpg

Översta raden fr v: Berth Ericsson, Bengt Olsson, Bo Abelin, Bengt-Göran Jönsson, Åke Jönsson, Mats Bondesson, Gert Nilsson, Jan Fondell

Mellersta raden: Margaretha Svensson, Liselott Carlström, Ulla Olsson, Agneta Johansson, Anja Nilsson, Gun Edvik, Monika Svensson

Främsta raden: Christina Andersson, Essi Ohlsson, Ulla Andersson, Lennart Andreasson, Ann-Christin Persson, Ing-Mari Sjöholm