Vilans Vänner Kristianstad
konfirmationmax3.jpg

Översta raden fr v: Jan Fondell, Bengt Rosenkvist, Lars Åström, Per-Åke Persson, Krister Karlsson, Krister Fajersson

Mellersta raden: Monika Svensson, Lena Hugosson, Birgitta Jönsson, Hans Brandin, Herbert Nilsson, Jan Edvardsson, Mats Nilsson

Främsta raden: Inger Persson, Britt-Mari Persson, Eva Ohlsson, Monica Lundh, Inga-Lill Nilsson