Kristianstad, staden vid Helgeå

halrubrik.jpg

Ur Kristianstad Högre Allmänna Läroverk 1900-1965, Del XV i samlingsverket Sveriges studenter

HISTORIK av lektor Bengt Boalt

Gymnasistföreningen ATHENAEUM av museiintendent Harald Lindal

DEN FYSISKA FOSTRAN VID KRISTIANSTADS H. A. LÄROVERK
En översikt (till mitten av 1950-talet) Av gymn. dir. Paul Pergård


Fortsatt översikt fram t.o.m. ht 1966 Av gymnastikdirektör Anders Uhler

Minnen 1895-03 av Professor Fredrik Lagerroth
Minnen 1903-08 av Överstelöjtnant Axel Mollstadius
Minnen 1908-15 av Fil. dr Elmo Lindholm
Minnen 1920-27 av Professor Lennart Rönnmark
Minnen 1927-31 av Professor Lennart Minnhagen
Minnen 1931-40 av Civilingenjör Lars Ekström
Minnen 1947-54 av Adjunkt Olle Granqvist


Minnen från Kristianstads skola 1895-1903 av Fredrik Lagerroth
Skolminnen från Kristianstads Allm. Läroverk 1876-1886 av A. Munck af Rosenschöld
När vi gingo i Kristianstad skola av William Lengertz
Skolan vid Söderport, red. Anna Hjelmstedt, Annika Nilsson
Föreningen Gamla Kristianstadselever