Kristianstad i tid och rum. Staden vid Helgeå
Karta 1671. Med ring omslutna nummer markerar hyreshus. Grå markering betecknar hagar.

karta1671_12.jpg

Till mantalslängd 1672