Kristianstad, staden vid Helgeå
Bilder ur Eugéne Cederströms skrift

Klicka på de större bilderna för ytterligare förstoring!


A
skanna0061min.jpg
Västra Smalgatan 3, östra sidan, sett från norr.


C
skanna0067min.jpg
Västra Smalgatan 9, 11, 13, östra
sidan, sedd från norr.
B
skanna0062min.jpg
Västra Smalgatan 5

D
skanna0076min.jpg
Västra Smalgatan 11, 13, östra
sidan, sedd från söder

Västra Smalgatan


kartavsmalg1905.jpg

E

skanna0069min.jpg
Västra Smalgatan 19, 21

F

skanna0057min.jpg
Lasarettsgatan 5, hörnhus mellan Lasarettsgatan (Döbelnsgatan) och V Smalgatan

G

skanna0068min.jpg
Västra Smalgatan 20, 18, 16, 14

H

skanna0075min.jpg
Västra Smalgatan 14, 16

I

skanna0065min.jpg
Västra Smalgatan 28Östra Smalgatan


kartaosmalg1905.jpg

A
skanna0074min.jpg
Östra Smalgatan 9, 7, 5, östra sidan, sedd från söder

C
skanna0078min.jpg
Östra Boulevarden, tomt nr 4, inifrån gården mot öster. Stenarna är lämningar av den raserade fästningsvallens yttre sida.
B
skanna0077min.jpg
Östra Boulevarden 34. Obebyggd tomt nr 4, inne på gården syns hus vid Östra Smalgatan.

D
skanna0070min.jpg
Östra Smalgatan 22, 20, 18

E
skanna0090min.jpg
Östra Smalgatan 24, 22, 20 o s v
F
skanna0066min.jpg
Östra Smalgatan 26, 24, 22
G
skanna0072min.jpg
Östra Smalgatan 36
H
skanna0071min.jpg
Östra Smalgatan 38, västra sidan, sedd från söder
I
skanna0087min.jpg
Östra Smalgatan 38, gårdsinteriör, Garvaregården


A
skanna0099min.jpg
Västra Storgatan 1

C
skanna0064min.jpg
Västra Storgatan 11. Maurits Skomagares hus, byggt 1630. Ägdes av borgmästare C Schultén 1758, varefter det delvis ombyggdes för Kronans räkning.

D
skanna0059min.jpg
V Storgatan 23
B
skanna0060min.jpg
V Storgatan 7. Prütz' lejehus


G
skanna0092min.jpg
Östra Storgatan 7
kartastorg1905.jpg


E
skanna0091min.jpg
Östra Storgatan 3

H
skanna0100min.jpg
Östra Storgatan 47, 49
F
skanna0063min.jpg
Östra Storgatan 4, stadens äldsta hus, bärande årtalet 1617. Användes i början av 1800-talet till landskansli.
I
skanna0058min.jpg
J H Dahlsgatan 16
Gårdsinteriörer


skanna0079min.jpg
Östra Vallgatan
skanna0080min.jpg
Östra Vallgatan
skanna0081min.jpg
Östra Vallgatan
skanna0082min.jpg
Östra Vallgatan

skanna0083min.jpg
Östra Vallgatan
skanna0084min.jpg
Östra Vallgatan
skanna0085min.jpg
Östra Vallgatan

skanna0093min.jpg
J H Dahlsgatan 21, gårdsinteriör.
Första ridande batteriets stall.

skanna0086min.jpg
Östra Vallgatan

skanna0088min.jpg
Gårdsinteriör
skanna0089min.jpg
Gårdsinteriör
skanna0096min.jpg
Gårdsinteriör
skanna0097min.jpg
Gårdsinteriör


Övriga bilder
skanna0101min.jpg
Långebro från nordväst, ombyggd 1860.
skanna0104min.jpg
Residenset uppfört 1860. Bilden visar äreportar, uppförda vid ett tillfälle då Carl XV och Fredrik VII passerade staden från Bäckaskog till Widtsköfle.


skanna0102min.jpg
Långebro västerut
skanna0098min.jpg
Gamla teatern, Norra Kaserngatan, byggd 1830.
skanna0105min.jpg
Kyrkan med tornspiran, uppsatt 1865.
skanna0103min.jpg
Södra Kaserngatan/Västra Smalgatan. Hus uppförda efter branden 1847. Residenset till vänster.