vinjett3.jpg

Det bäst bevarade exemplet på denna hustyp är den lilla korsvirkesbyggnad - nu gulputsad - med brant tegeltak, som ligger vid Västra Storgatan med gatunummer 7. Den har ett mycket ålderdomligt utseende med ett påfallande stort avstånd mellan takkanten och den framskjutande loftlisten över gatufasadens tre små fönster och porten till den lilla gården.

Huset byggdes ca 1640 av vallmästaren Hans Prütz som uthyrningshus tillsammans med ett liknande hus i norr, sedan länge borta. Åt den lilla gården har senare tillbyggts en vinkelbyggnad.

I början av 1700-talet bodde här en av Kristianstads första kända urmakare, Erik Roluff.

prytz4.jpgUr Mantalslängd för år 1672.

På kartan utsatta men ej i mantalslängden för 1672 återfunna husägare. Siffran anger här alltså nummer på kartan.

Sal(ig) Hans Wålmäst (Vallmästare) 115

karta1671.jpg


prytz7amin.jpg
forstoringsglas.jpg Västra Storgatan sedd från Norra Kaserngatan efter foto från 1860-talet. Det andra huset på gatans vänstra sida, i två våningar, nu ägt av Frälsningsarmén, hade på den tiden i stort sett samma utseende som 1772, då kapten Abraham Hellichius bodde här. Det var efter en nattlig sammankomst i hans bostad, som revolutionen i Kristianstad startade den 12 augusti 1772.
prytz8amin.jpg forstoringsglas.jpg Mitten av 1950-talet

flygfotomin.jpgforstoringsglas.jpg

prytz2xmin.jpg forstoringsglas.jpg prytz3xmin.jpgforstoringsglas.jpg

prytz5xmin.jpg forstoringsglas.jpg prytz6xmin.jpg forstoringsglas.jpg