Vilans Vänner Kristianstad
5.jpg

Varje sommar monterades det upp ett missionstält på ängen mellan Hnatverkaregatan och KBS, där det hölls möte några gånger i veckan under sommarmånaderna. Vid arbetet med uppsättning av tältet var vi oftast en del ungdomar som hjälpte till med en del enklare saker, och som belöning för detta arbete fick vi var sin chokladslickepinne. Detta framgår tydligt av bilden.

Bakre raden från vänster: Göte Björklund - Gustaf (Dytte) Olsson - Ove Nilsson
Mellanraden: Sven Malmström - Åke (Skrall) Karlsson - Gunnar Karlsson - Åke Brorsson - Maj-Inger Björklund
Främre raden: John Ekelund - Karl-Erik (Lellen) Holmgren - Allan (bodde i "halvhuset" på Torggatan ovanför John) - Artur (Totte) Frostensson